All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   NL   SK   HU   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   SQ   IS   RU   ES   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Słownik polsko-angielski

BETA Polish-English translation for: incapable of giving evidence
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

incapable of giving evidence in other languages:

Deutsch - Englisch
BETA! This vocabulary is currently being built up from scratch. We need your help: Please review or record entries!

Dictionary Polish English: incapable of giving evidence

Translation 601 - 650 of 712  <<  >>

PolishEnglish
Full phrase not found.» Report missing translation
Partial Matches
w środku tygodnia {adv}in the middle of the week
w środku zimy {adv}in the depths of winter [midwinter]
w zaciszu domowym {adv}in the privacy of one's home
w związku z {conj} [+instr.] [z powodu]because of sth.
bać się czegoś [tylko niedok.]to be afraid of something.
oddychać z ulgą [niedok.]to breathe a sigh of relief
relig. (Religijne) Towarzystwo {n} Przyjaciół [Kwakrzy](Religious) Society of Friends [Quakers]
brak {m} kręgosłupa moralnegolack of moral fibre [cowardice] [Br.]
bułka {f} z masłem [przen.]a piece of cake [fig.]
handel gospodarcze reperkusje {f.pl} kryzysurepercussions of an / the economic crisis
relig. Kongregacja {f} Doktryny WiaryCongregation for the Doctrine of the Faith
relig. Kongregacja {f} Nauki WiaryCongregation for the Doctrine of the Faith
nauka magister {m} [osob.] nauk humanistycznychMaster of Arts <M.A.>
Miasto {n} Stołeczne <m.st.> Warszawa(the) Capital City of Warsaw
admin pol. Ministerstwo {n} Obrony Narodowej <MON>Department of Defense [Am.] <DOD>
admin pol. Ministerstwo {n} Obrony Narodowej <MON>Ministry of Defence [Br.] <MOD>
hist. pol. Polska Rzeczpospolita {f} Ludowa <PRL>People's Republic of Poland
hist. Rycerze {m.pl} [osob.] Okrągłego StołuKnights of the Round Table
admin pol. Unverified Senat {m} Rzeczypospolitej PolskiejSenate of the Republic of Poland
chem. układ {m} okresowy pierwiastkówperiodic table (of the chemical elements)
film lit. teatr Dwaj panowie z Werony [Szekspir]The Two Gentlemen of Verona
pod auspicjami kimś/czymś {adv} [instr.]under the auspices of
pod rządami kogoś/czegośunder the rule of sb./sth.
To nie twoja sprawa.It's none of your business.
w imię kogoś/czegoś {adv} [gen.]on behalf of sb./sth.
geogr. z Stanów Zjednoczonych Ameryki {adv}from the United States of America
wymknąć się z czegoś [gen.] [dok.]to sneak out of sth.
wymykać się z czegoś [gen.] [niedok.]to sneak out of sth.
hist. pol. Deklaracja {f} Niepodległości Stanów ZjednoczonychUnited States Declaration of Independence
bank. handel doroczne walne zgromadzenie {n} akcjonariuszyAnnual General Meeting (of Shareholders) <AGM>
prawo UE Europejski Trybunał {m} Praw CzłowiekaEuropean Court of Human Rights
handel prawo {n} popytu i podażylaw of supply and demand
handel próbka {f} bez wartości handlowejsample of no commerical value
prawo rezygnacja {f} z prawa regresuabandonment of right of recourse
sprawa {f} życia i śmiercia matter of life and death
wniosek {m} o zakończenie debatymotion for adjournent of debate
(To) nie wchodzi w rachubę!Out of the question!
z uwagi na kogoś/coś {prep}because of sb./sth.
ze względu na kogoś/coś {prep}because of sb./sth.
prawo orzeczenie {n} zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadkuverdict of accidental death
pol. prawo postawienie {n} w stan oskarżenia kogoś [gen.]impeachment of sb.
pol. socjol. swoboda {f} przemieszczania się i pobytufreedom of movement and residence
naut. zawód urzędnik {m} do spraw katastrof morskich [osob.]receiver of wrecks
prawo zrzeczenie się {n} (towaru) na rzecz Państwaabandonment of the Exchequer
F film Anna tysiąca dniAnne of the Thousand Days [Charles Jarrott]
abecadło {n} [fizyki, czytania itp.]the ABC of [of physics, reading, etc.]
muz. relig. Miasteczko małe, Betlejem [kołęda]O, little town of Bethlehem [Christmas carol]
pol. Republika {f} Federalna Niemiec <RFN>Federal Republic of Germany [official name] <FRG>
w ogniu walki {adv} [także przen.]in the heat of battle [also fig.]
drzeć się wniebogłosy [niedok.]to scream at the top of one's voice
Previous page   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   Next page
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://enpl.dict.cc/?s=incapable+of+giving+evidence
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.072 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Polish translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement