All Languages    |   EN   SV   IS   RU   IT   RO   FR   PT   HU   NL   LA   SK   ES   BG   FI   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EL   SR   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IT   CS   DA   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Słownik polsko-angielski

BETA Polish-English translation for: only after verbs of being/becoming
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
BETA! This vocabulary is currently being built up from scratch. We need your help: Please review or record entries!

Dictionary Polish English: only after verbs of being becoming

Translation 601 - 650 of 705  <<  >>

PolishEnglish
Full phrase not found.» Report missing translation
Partial Matches
admin pol. Ministerstwo {n} Obrony Narodowej <MON>Ministry of Defence [Br.] <MOD>
hist. pol. Polska Rzeczpospolita {f} Ludowa <PRL>People's Republic of Poland
hist. Rycerze {m.pl} [osob.] Okrągłego StołuKnights of the Round Table
admin pol. Unverified Senat {m} Rzeczypospolitej PolskiejSenate of the Republic of Poland
chem. układ {m} okresowy pierwiastkówperiodic table (of the chemical elements)
pod auspicjami kimś/czymś {adv} [instr.]under the auspices of
hist. pol. Deklaracja {f} Niepodległości Stanów ZjednoczonychUnited States Declaration of Independence
prawo UE Europejski Trybunał {m} Praw CzłowiekaEuropean Court of Human Rights
handel prawo {n} popytu i podażylaw of supply and demand
handel próbka {f} bez wartości handlowejsample of no commerical value
prawo rezygnacja {f} z prawa regresuabandonment of right of recourse
wniosek {m} o zakończenie debatymotion for adjournent of debate
(To) nie wchodzi w rachubę!Out of the question!
z uwagi na kogoś/coś {prep}because of sb./sth.
ze względu na kogoś/coś {prep}because of sb./sth.
prawo orzeczenie {n} zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadkuverdict of accidental death
pol. prawo Unverified postawienie {n} w stan oskarżenia kogoś [gen.]impeachment of sb.
naut. zawód urzędnik {m} do spraw katastrof morskich [osob.]receiver of wrecks
abecadło {n} [fizyki, czytania itp.]the ABC of [of physics, reading, etc.]
relig. koło {n} czasu [hinduizm, buddyzm]wheel of time [esp. Hinduism, Buddhism]
ziarnko {n} prawdy [odrobina prawdy]grain of truth [element of truth]
muz. relig. Miasteczko małe, Betlejem [kołęda]O, little town of Bethlehem [Christmas carol]
prawo niezgodny z prawemon the wrong side of the law
o mały włos {adv}by the skin of one's teeth
pol. Republika {f} Federalna Niemiec <RFN>Federal Republic of Germany [official name] <FRG>
w zaciszu domowym {adv}in the privacy of one's home
relig. Kongregacja {f} Doktryny WiaryCongregation for the Doctrine of the Faith
relig. Kongregacja {f} Nauki WiaryCongregation for the Doctrine of the Faith
pol. Kongres {m} Nowej Prawicy <KNP> [partia]Congress of the New Right [party]
Miasto {n} Stołeczne <m.st.> Warszawa(the) Capital City of Warsaw
film lit. teatr Dwaj panowie z Werony [Szekspir]The Two Gentlemen of Verona
idiom Nie ma za co.Think nothing of it. [response to being thanked}
po drugiej stronie granicy {adv}on the other side of the border
po drugiej stronie ulicy {adv}on the other side of the street
pod rządami kogoś/czegośunder the rule of sb./sth.
To nie twoja sprawa.It's none of your business.
w imię kogoś/czegoś {adv} [gen.]in the name of sb./sth.
w imię kogoś/czegoś {adv} [gen.]on behalf of sb./sth.
geogr. z Stanów Zjednoczonych Ameryki {adv}from the United States of America
odstąpić od umowy sprzedaży [dok.]to back out of a sales agreement
wymknąć się z czegoś [gen.] [dok.]to sneak out of sth.
wymykać się z czegoś [gen.] [niedok.]to sneak out of sth.
bank. handel doroczne walne zgromadzenie {n} akcjonariuszyAnnual General Meeting (of Shareholders) <AGM>
UE europejskie ugrupowanie {n} współpracy terytorialnej <EUWT>European Grouping of Territorial Cooperation <EGTC>
pol. Konsulat {m} Generalny Rzeczypospolitej PolskiejConsulate-General of the Republic of Poland
sprawa {f} życia i śmiercia matter of life and death
prawo udaremniać prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości [niedok.]to pervert the course of justice
woj. Grób {m} Nieznanego Żołnierza w WarszawieTomb of the Unknown Soldier, Warsaw
pol. socjol. swoboda {f} przemieszczania się i pobytufreedom of movement and residence
prawo zrzeczenie się {n} (towaru) na rzecz Państwaabandonment of the Exchequer
Previous page   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   Next page
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://enpl.dict.cc/?s=only+after+verbs+of+being%2Fbecoming
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.070 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Polish translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2018 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers